Riska FK

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

Klubbhåndboken er klubbens overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivtet. Gjennom klubbhåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk ved behov. Klubbhåndboka vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres. Det vil også være enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre, når man vet hva man skal gjøre.

Klubbhåndboken blir utviklet og oppdatert i klubbens styre. Dokumentet vil derfor være et levende dokument som vil oppdaterest når styret mener det er nødvendig.

Vi har valgt å dele klubbhåndboken inn i flere deldokumenter slik at man lettere skal kunne finne de områder man ønsker informasjon om:

Lagledere

Denne delen tar for seg de ulike praktiske og relevante oppgavene man har innad i lagene. En veiledning til hvordan ting skal organiserest i lagets daglige virke.

Klubbadministrasjon

Denne delen tar for seg de ulike praktiske og relevante oppgavene man har i klubbens verv. Det er viktig at rutiner ligger dokumentert slik at nye personer som kommer inn i et klubbverv også får godt beskrevede rutiner. Dette vil lette nye frivillige i deres arbeid for klubben betraktelig!

Økonomistyring

Klubben skal til enhver tid ha rutiner for god økonomistyring. For å kunne sørge for at dette er tilstrekkelig på plass har det blitt laget et dokument som beskriver de oppgaver og rutiner som er nødvendige for å oppnå akkurat dette; god økonomistyring!

Rekrutteringsplan

Klubbens rekrutteringsplan inneholder informasjon for når og hvordan man skal starte opp nye kull i Riska FK. På sikt er det også tenkt informasjon for hvordan klubben innhenter nye medlemmer til eksisterende kull.

Riska FK
Posboks 63, 4395 Hommersåk

Se Kart: Riska Stadion

Kontakt: styreleder-rfk@lyse.net, mobil:481 34 318
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift