Riska FK

Organisasjon (100%)

Organisasjon (100%)

Les om innholdet rundt organisasjon på NFF sine sider: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/#69259

Organisasjonskart: Hvordan klubben er organisert til enhver tid skal være tilgjengelig for alle våre medlemmer. Denne organiseringen vil man kunne finne under Om Riska FK og Organisasjon og Roller, ref: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948507180

Overnevnte organsiering skal også inneholde tydelige rollebeskrivelser hvor dette gjelder både klubbverv og lagverv.

Status: 100%

Økonomistyring: Det skal være en tydlig økonomistyring i klubben. Hvordan denne styringen skal være er definert i et eget dokument som man finner som en del av klubbhåndboken, ref: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948507219

Status: 100%

Klubbhåndbok: Her vil man kunne finne informasjon som gjelder den praktiske hverdagen i klubben. I Riska FK har vi valgt å delle denne opp slik at man enklere kan finne informasjonen som gjelder den rollen / oppgaven man har i klubben. Klubbhåndboken sine deler og informasjon rundt denne finner du her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948507219

Status: 100%

FIKS-ansvarlig: Definert rollebeskrivelse finner man under Om Riska FK og "Oganisasjon og Roller". Les mer om detaljene til denne rollen her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948507180

Status: 100%

Kvalitetsklubbansvarlig: Definert rollebeskrivelse finner man under Om Riska FK og "Oganisasjon og Roller". Les mer om detaljene til denne rollen her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948507180

Status: 100%

Hvem de ansvarlige er vil være dokumenter i Fiks, men også på nettsidene under Om Riska FK og Kontakt Oss, ref: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948507265

 

Overall Status: 100%

 

Riska FK
Posboks 63, 4395 Hommersåk

Se Kart: Riska Stadion

Kontakt: styreleder-rfk@lyse.net, mobil:481 34 318
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift