Riska FK

Samfunn og verdiarbeid (100%)

Samfunn og verdiarbeid (100%)

Les om innholdet rundt organisasjon på NFF sine sider: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/#69288

Verdier og visjon: Klubben skal ha en visjon og et sett med verdier som den skal styre etter. En slik visjon med dens understøttende verdier skal være synlig for hele klubbens medlemmer og noe vi strever etter i hverdagen. Derfor vil dette være synlig både i sportsplanen, klubbhåndboken og på nettsidene, samtidig som på andre områder klubben finner relevant for å få frem våre tanker. 

Ref: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948507171

Status: 100%

Hjemmekampen: Innstruks for hvordan man kjører hjemmekampen her i Riska FK er definert her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948507170

I tillegg vil også måten man oppdererer på bli tatt opp i trenerforum, samtidig som også foreldremøter

Status: 100%

Retningslinjer barn og ungdom: Klubben har definert 2 roller som skal iverate / sikre at retninglinjer blir implementert ut i klubben. Dette er Barnefotball ansvarlig og Ungdomsfotball ansvarlig. Se organisasjonskart samt rollebeskrivelserhttp://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948507180

Status: 100%

Verdimøte: Alle lag i klubben får tildelt en presentasjonsmal som inneholder disse temaene. Denne plikter alle lagene til å gå igjennom på sine foreldre / spillersamlinger og skal dermed sikre at alle klubbens medlemmer og foreldre blir informert. 

Status: 100%

Politiattest: Politiattester vil bli følgt opp av en ansvarlig i klubben. Rollebeskrivelsen til dette er definert under klubbens Om Riska FK og Organisasjon og Roller ref: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948507180

I tillegg kan man også se hvordan denne rutinenen er under http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948507177

Status: 100%

Trygge rammer: Klubben skal årlig velge ut et tema som skal kommunisert til medlemmene. Dette er planlagt kommunisert via foreldremøtene, mens også via andre kanaler i løpet av året. For 2017 så har klubben valgt Mobbing og Rasisme.

Status: 100%

Skader og forsiking: Informasjon rundt skader og forsikringer kan man lese her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948507179

I tillegg vil dette også være beskrevet i klubbhåndboken: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948507219

Status: 100%

Fair play-ansvarlig: Definert rollebeskrivelse finner man under Om Riska FK og "Oganisasjon og Roller". Les mer om detaljene til denne rollen her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948507180

Status: 100%

 

Overall Status: 100%

 

Riska FK
Posboks 63, 4395 Hommersåk

Se Kart: Riska Stadion

Kontakt: styreleder-rfk@lyse.net, mobil:481 34 318
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift